Slika uganuća

Shema PECH

Uganuće (izobličenje) -
Kapsula ligamenta ili zgloba
ozljeda
Traka -
Ligament
Kapsula zgloba -
Zglobna kapsula

1 - 1 - Gornji (proksimalni)
Ručni zglob -
Radiokarpalna artikulacija
2 - 2 - donji (distalni)
ručni zglob
Articulatio mediocarpalis
3 - 3 - zglob koljena
Rod Articulatio
4 - 4 - Gornji gležanj -
Articulatio talocruralis
5 - 5 - donji gležanj -
Articulatio talocalcaneonavicularis

PECH pravilo
Razbiti visinu kompresije leda

Pregled svih slika Dr-Gumperta možete pronaći na: medicinske ilustracije

Povezane slike

Ilustracija
Koštana modrica

Ilustracija
noga se sagne

Ilustracija
Oblici zglobova

Ilustracija
ručni zglob

Ilustracija
Zglob koljena

Ilustracija
Gornji gležanj

Ilustracija
Donji gležanj